Als het even niet lukt

 motivatie en juiste instructies

Ieder kind is uniek, krachtig, zuiver en puur. Hoogbegaafde kinderen hebben naast deze eigenschappen een hoog IQ en andere ontwikkelde vermogens die hen bijzonder maken. Het zijn kinderen met verschillende vermogens of talenten naast hun cognitieve en emotionele intelligentie. Helaas wordt dit vaak over het hoofd gezien of niet juist (h)erkend.

Hierdoor worden zij niet gemotiveerd en ontbreken de juiste instructies. Ook hebben hoogbegaafde kinderen/ jongeren vaak last van faalangst, kunnen moeilijk omgaan met autoriteiten of hebben last van motivatie- en communicatieproblemen. Hierdoor vertonen zij vaak gedragsmoeilijkheden. Daarnaast ervaren zij diepe gevoelens en intense emoties en voelen zij anderen feilloos aan. 

En dan is er nog het onderwijs. Bij gebrek aan uitdaging kan dit leiden tot verveling of een gebrek aan concentratie. Motivatieproblemen kunnen daarvan het gevolg zijn en frustratie, een gebrekkig zelfvertrouwen en gedragsproblemen. Hierdoor lopen deze kinderen vast in het onderwijs en komen zij thuis te zitten.  Voor deze kinderen geldt ook een school en- onderwijsplicht maar hoe doe je dit als het even niet lukt?  Hoe kan je het hoogbegaafde kind het juiste onderwijs bieden waarin het kind WEL zijn talenten kan ontdekken? 

Even voorstellen

sturende, begeleider met instructies en bewuste ondersteuning

Ik ben Esther Barendregt getrouwd met Mark en samen met onze drie pubers vormen wij een samengesteld gezin. Binnen ons gezin zijn wij bekend met hoogbegaafdheid / hoogsensitiviteit en ik kan als moeder zeggen dat het soms best pittig is. Wij hebben destijds heel veel geleerd en inzichten gekregen van onze begeleider. Maar ik wilde meer weten over hoogbegaafdheid, dit in eerste instantie als moeder. Ik verzamelde mensen om mij heen met expertise van hoogbegaafdheid. Ook kwam ik in contact met veel ouders waarvan hun hoogbegaafde kinderen waren vastgelopen dan wel thuis of in het onderwijs. Vaak was het voor deze ouders lastig om de juiste begeleiding te vinden. Dit vanwege het kleine aanbod van begeleiders en de daarbij behorende hoge kosten. Ook liepen veel ouders vast in het systeem onderwijs. Dit heeft mij doen besluiten mij in te gaan zetten voor deze hoogbegaafde kinderen/ jongeren en hun ouders. Naast inmiddels 'ervaringsdeskundige' te zijn ben ik de opleiding "coaching bij hoogbegaafdheid" gaan volgen, welke ik inmiddels met succes heb afgerond. Met mijn praktijk Unicorn Talent Coach zet ik mij met heel mijn hart in voor hoogbegaafde kinderen/ jongeren en hun ouders.  

Mijn missie; Sturend begeleiden om jou puur in je kracht te zetten en jezelf open te stellen voor vernieuwing en geluk.

Hoogbegaafdheid herkennen

IQ test en kenmerken 

Meten is weten toch? Inderdaad de hoogte van het IQ kun je meten door een afname van een IQ test. Bij een score boven de 130 spreek je van hoogbegaafdheid. Echter is een IQ test altijd een momentopname. Wat als het het kind niet lekker in zijn vel zit, de test niet in de juiste omgeving wordt afgenomen of het kind de test "saboteert'? Dan kan er dus wel degelijk sprake zijn van hoogbegaafdheid maar zal de uitslag dit niet aantonen.

Op het moment dat een kind/ jongere afwijkt van de standaardgedragskenmerken die gerelateerd zijn aan het 'normale' gemiddelde ontwikkelingsverloop komt hij snel in de zorgmolen terecht. Dit wordt meestal geassocieerd met het begrip 'probleemgeval', iets wat regelmatig voorkomt. Hierdoor zal een kind al snel de diagnose krijgen of dat er sprake is van een vermoeden van borderline, ADHD, ODD, het syndroom van Asperger of depressie. Zo is er sprake van missdiagnostiek en wordt er niet de juiste behandeling cq, begeleiding gestart waardoor het kind niet in zijn kracht komt maar verder 'wegzakt'.

Wat zijn dan de kenmerken van hoogbegaafdheid?

Een hoogbegaafd kind is vaak verder in zijn/ haar ontwikkeling dan een niet-hoogbegaafde. Maar wanneer er sprake is van onbegrip kan hij ongelukkig worden en niet tot zijn recht komen.

Ouders geven aan een groot deel van onderstaande kenmerken te herkennen in hun kind:

Ontwikkelingsvoorsprong, nieuwsgierig, snel leren en verbanden kunnen leggen, tomeloze energie, apart soort humor, goed geheugen, grote zelfstandigheid, perfectionistisch, creatief, ongeduldig, sterke wil, sterke en levendige fantasie, goed kunnen omgaan met oudere kinderen, sterk rechtvaardigheidsgevoel, intuïtief ingesteld, intensiteit, moeite met autoriteit, aanpassingsgedrag en een sterk ontwikkelde zintuiglijke waarneming.

Gezin, ontwikkelingsgelijken en school 

zijn de drie belangrijke sociale omgevingen 

Ouders en ervaringen binnen het gezinsleven spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van hun hoogbegaafd kind. Binnen het gezin moet het kind juist tot zijn recht komen door zich geaccepteerd en gewaardeerd te voelen. Als er binnen het gezin hoge eisen aan het kind worden gesteld zal dit belemmerend werken.

Een hoogbegaafd kind is heel leergierig en nieuwsgierig. Hij vraagt veel door en stelt vaak waarom vragen. Dit kan voor een ander dreigend en overheersend overkomen. Helaas gebeurt dit expliciet in het onderwijs door leerkrachten, het kind vaak als stoorzender in de klas wordt ervaren. Op het moment dat een hoogbegaafd kind op autoritaire wijze wordt verteld wat er gedaan moet worden en hoe, merk je snel dat dit averechts werkt. Hierdoor kan het kind zijn zelfvertrouwen verliezen, gekwetst worden en hij komt dan in een isolement terecht. Dit ontstaat omdat er geen aansluiting is met leeftijdsgenoten en vanwege het onbegrip vanuit de omgeving.

De meest voorkomende problematiek bij hoogbegaafde kinderen is depressie. Deze ontstaat vaak door overprikkeling. Dit komt door het intens ervaren van emoties, sterke verbeeldingskracht die angst voor de toekomst veroorzaakt en hoge verwachtingen van de omgeving of van zichzelf.

Waar lopen ouders het meest tegenaan?

Elk kind is uniek en bijzonder en heeft een eigen karakter, wil en identiteit. Ouders van hoogbegaafde kinderen geven aan dat veel van de onderstaande kenmerken op hun kind van toepassing is.

Zelfbepalend gedrag, combinatie van ambivalente gevoelens, energie kwijt moeten, sociaal emotioneel verder in ontwikkeling dan leeftijdsgenoten, strong will, depressie, intense emoties, aanzetten motivatie, ontbreken van peers ( gelijkgestemden), het laatste woord willen hebben, autonoom willen zijn, moeite hebben met autoriteit, onderpresteren, faalangst en het vinden van passend onderwijs. 

Wat voor mij belangrijk is is bewustzijn, stel levensvragen, leef niet alleen vanuit gehoorzaamheid maar leef vooral vanuit gevoel en intuïtie.

Hoogsensitiviteit / HSP

Zijn alle hoogbegaafde kinderen hoogsensitief of alle hoogsensitieve kinderen hoogbegaafd?

Er is geen wetenschappelijke onderbouwing wat betreft de verbinding tussen hoogbegaafd en hoogsensitief.  Echter komen we in de praktijk veel hoogbegaafden kinderen tegen welk hoogsensitief zijn. Ook zijn er veel overeenkomsten tussen hoogbegaafd en hoogsensitief.

Hoogsensitieve kinderen worden ook wel aangeduid met de term HSP, High Sensitive Person. HSP is een persoonlijkheidskenmerk waarbij het zenuwstelsel gevoeliger is voor zintuigelijke prikkels en de innerlijke verwerking meer tijd en energie kost. Deze kinderen hebben een sterke intuïtie en voelen intens een diepe verbinding met mensen, dieren en de natuur. Tevens voelen zij enorm goed de sfeer aan op het moment dat zij een ruimte instappen en weten vaak meteen wat zij aan mensen hebben. Ook wanneer deze mensen zich anders voordoen dan dat ze zijn! 

Alles wat het kind ziet, hoort, ruikt, proeft en gevoelsmatig waarneemt kan ervoor zorgen dat je kind overprikkeld raakt. Bij overprikkeling is het belangrijk dat het kind een plek thuis heeft waar het zich kan terugtrekken.

Wat zijn de HSP kenmerken bij kinderen?

Prikkelgevoelig, perfectionistisch, moeite met veranderingen, gevoelig voor stemming van anderen, bedachtzaam, nieuwsgierig, houden niet van verassingen, oog voor detail, creatief, houden van rust, intuïtief en een intense beleving. 

Ouders geven aan een groot deel van onderstaande kenmerken te herkennen in hun kind: 

Druk, snel boos worden, snel huilen, neerslachtig, buikpijn,  perfectionisme, hyperventilatie, wil met rust gelaten worden, concentratieproblemen, prikkelbaar, moe, rusteloos, angsten, te groot verantwoordelijkheidsgevoel, wagenziek, slecht in slaap vallen, hongergevoel, hoofdpijn en een hekel aan naadjes in sokken of labels in kleding. 

Wat kan ik betekenen?

Inzichten en begeleiding voor ouder en kind

Zoals je inmiddels zelf weet is ouder zijn van een hoogbegaafd/ hoogsensitief kind intensief, uitdagend en soms best uitputtend. We surfen ons suf op internet, luisteren naar meningen van een ander maar wanneer zij niet de expertise van hoogbegaafdheid / hoogsensitiviteit hebben zal dit echter averechts werken. Je bent op zoek naar de juiste benadering, de juiste sturing en de juiste begeleiding. Ik kan jullie als ouder inzichten geven. Het begint vaak bij de ouders, als zij het hoogbegaafde kind de juiste benadering, sturing en begeleiding bieden kunnen er al wat stappen voorwaarts worden gezet. Ben je als ouders er bewust van waar je zelf tegen aan loopt? Kun je oude patronen en gewoontes doorbreken en loslaten? Kun je het "zijn" volledig accepteren? Ben je bewust van de behoefte van het kind?  Ben je bewust wat je kan doen ? Als ouder ken jij uiteindelijk je kind het beste en als ouder hou je zelf de regie!

Thuiszitters. Het loopt niet lekker in het onderwijs en misschien wil je kind helemaal niet meer naar school. Talloze ouders zullen wanneer het kind thuis komt te zitten in een hele "nieuwe wereld" terecht komen. Ineens is er schoolplicht, een leerplichtambtenaar, een samenwerkingsverband en zijn meerdere mensen betrokken in het leven van jou als ouder en dat van je kind. Uiteraard is het allerbelangrijkste dat je met elkaar in gesprek gaat en op zoek ga naar de juiste keuzes en antwoorden in het belang van jouw kind. Maar wat als dit even niet lukt. Misschien ontbreekt de tijd, de expertise of de juiste oplossing. Middels mijn eigen ervaring en netwerk kan ik jullie hierbij ondersteunend begeleiden!   


Lieve ouders, 

Ook in 2023 houden we elke 1e woensdag van de maand een UTC, online bijeenkomst. Een bijeenkomst voor ouders van hoogbegaafde kinderen welk niet in het onderwijssysteem passen. Talloze ouders komen wanneer hun kind dreigt 'uit te vallen' of thuis komt te zitten in een gehele nieuwe wereld terecht. Ineens is er schoolplicht, een leerplichtambtenaar een samenwerkingsverband en zijn meerdere mensen betrokken in het leven van jou als ouder en dat van je kind.

Uiteraard is het allerbelangrijkste dat je met elkaar in gesprek gaat en op zoek ga naar de juiste keuzes en antwoorden in het belang van jouw kind. Maar wat als dit allemaal even niet lukt? Deze avond hoor ik wederom de geluiden van onbegrip, frustratie, verdriet en machteloosheid. De feedback welk ik na afloop kreeg was dat er enorme behoefte is aan het regelmatig samenkomen, dus dit gaan we regelen!

Elke 1e woensdag van de maand komen wij ,online, samen. Wil jij hier ook bij aanwezig zijn, je bent van harte welkom! Je kunt je aanmelden via onderstaande link. 

https://www.eventbrite.com/e/tickets-online-bijeenkomst-voor-ouders-van-hoogbegaafde-dreigende-thuiszitters-441463056887

Want hoe fijn is het als je met elkaar kan delen, sparren of even de steun kan ervaren die je juist zo nodig hebt. Tevens kan ik je middels mijn eigen ervaring, netwerk en opleiding ondersteunen.🙏

Lieve groet,

MANIFESTATIE Voor De Thuiszitters. 

MANIFESTATIE Voor de Thuiszitters Aftermovie HR - YouTube


In deze podcast gaat Marije van Eijk, met ons in gesprek, over waarom het zo belangrijk is dat we hier aandacht voor vragen - wat de impact is op jongeren én gezinnen. We bespreken wat er gedaan wordt bij Spirare, wat dit anders maakt en waarom dit werkt. En we staan ook even stil bij een sprankje hoop: nieuwe wetten die in de maak zijn die wellicht in de toekomst een groot verschil gaan maken.

https://www.spreaker.com/user/14970873/een-hart-voor-thuiszitters?utm_campaign=episode-title&utm_medium=app&utm_source=widget


Laat je hart spreken

Puur, kracht, vernieuwing en geluk


Binnenkort meer.......

Neem contact op voor inzichten, ondersteuning en begeleiding 

Unicorn Talent Coach

Jaagpad 24, 2992 VJ Barendrecht

+31 (0) 6 29 15 37 36

unicorntalentcoach@outlook.com